недеља, 20. август 2017.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације гасификације деова насеља Душановац, Браће Јерковић и Медаковић

Kомисија за планове Скупштине града Београда, на седници одржаној 15.08.2017.год. утврдила је Нацрт плана детаљне регулације гасификације делова насеља Душановац, Браће Јерковић и Медаковић, Градска општина Вождовац и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14)

оглашава

ЈАВНИ УВИД
У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГАСИФИКАЦИЈЕ ДЕЛОВА НАСЕЉА ДУШАНОВАЦ, БРАЋЕ ЈЕРКОВИЋ И МЕДАКОВИЋ, 
ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ

ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у 27. марта 43-45 (сала 2 у сутерену) од 21. августа до 19. септембра 2017. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.
ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Краљице Марије 1 (сала на 20. спрату), 5. октобра 2017. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда. 
Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Краљице Марије 1, најкасније до 19. септембра 2017. године.

Графика нацрта ЈУ - гасификација