Претраживање

недеља, 28. јануар 2024.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавни увид у Нацрт измена и допуна ПДР насеља "Алтина 2" у Земуну, за блок 30

недеља, 28. јануар 2024.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавни увид у Нацрт ПДР привредног парка уз аутопут Е-70, северно од петље аеродром, општина Сурчин

четвртак, 4. јануар 2024.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавни увид у Нацрт просторног плана подручја посебне намене за пројекат Беогрид 2025

четвртак, 21. децембар 2023.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавна презентација УП за изградњу стамбено-пословног објекта на К.П. 6241/1 КО Палилула, Вишњичка 74