Претраживање

петак, 4. децембар 2020.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Позив за подношење понуда за централизовану јавну набавку број 15/20

петак, 4. децембар 2020.

Service for centralized public procurement and control of procurement

The ivitation for submission of bids In the open procedure for centralized public procurement of goods No. 15/20 - colonial goods, divided in 9 lots

понедељак, 9. новембар 2020.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за централизовану јавну набавку број 9/20 - партије 4 и 5

среда, 4. новембар 2020.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за централизовану јавну набавку број 9/20 - партија 9