Претраживање

петак, 19. јун 2020.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за централизовану јавну набавку број 4/20

петак, 19. јун 2020.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Одлука о закључењу оквирног споразума за централизовану јавну набавку број 14/20

петак, 19. јун 2020.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Одлука о обустави поступка за централизовану јавну набавку број 14/20 партија 6

петак, 12. јун 2020.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Позив за подношење понуда у отвореном поступку за централизовану јавну набавку добара, број 3/20

петак, 12. јун 2020.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Позив за подношење понуда у отвореном поступку за централизовану јавну набавку добара, број 18/20

уторак, 9. јун 2020.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Одлука о закључењу оквирног споразума за централизовану јавну набавку број 6/20, добра

понедељак, 11. мај 2020.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Позив за подношење понуда за централизовану јавну набавку број 6/20