Седница Скупштине града

Председник Скупштине града Никола Никодијевић заказао је за петак 18. децембар, у 10 часова, у сали 1 ЈП САВА ЦЕНТАР, улаз из Улице Милентија Поповића 9, 

25.СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА

Пред одборницима ће се наћи Предлог одлуке о буџету Града Београда за 2021. годину, као и Предлог одлуке о утврђивању обима средстава за вршење послова Града и градских општина и одређивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама у 2021. години.Одборници ће, између осталог, расправљати и о и Предлогу одлуке о измени Одлуке о локалним комуналним таксама за територију града Београда, Предлогу одлуке о измени Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина за територију града Београда, као и Предлогу одлуке о умањењу закупнине закупцима који обављају угоститељску односно кинематографску делатност у пословном простору на коме је носилац права јавне својине Град Београд, односно на коме Град Београд има посебна својинска овлашћења, за период децембар 2020. – јануар 2021. године.
        
Напомена: неопходно је да новинари и сниматељи имају важеће новинарске легитимације.

Комплетан дневни ред седнице Скупштине града можете погледати на сајту Града Београда, на страници  https://www.beograd.rs/cir/beoinfo/1778339-sednica-skupstine-grada-u-petak-18-decembra/


Позивамо вас да медијски испратите овај догађај.