Пореске пријаве

Правилник о обрасцима пријава за утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине (од 06.04.2024.год)

Пријава за утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине (од 06.04.2024.год.)

Правилник о обрасцима пореских пријава о утврђеном, односно за утврђивање пореза на имовину (од 2023. године)

ППИ-1: Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину правних лица (од 2023. године)

ППИ-2: Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину физичких лица (од 2023. године)

ППИ-1: Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину правних лица (од 2021. године)

ППИ-2: Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину физичких лица (од 2021. године)

Правилник о обрасцима пореских пријава о утврђеном, односно за утврђивање пореза на имовину (од 2020. године)

Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину физичких лица (од 2020. године)

Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину правних лица (од 2020. године)

Правилник о обрасцима пријава за утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине (од 27.12.2019. године)

Пријава за утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине

Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину физичких лица (од 2019. године)

Пореска пријава о утврђеном порезу на имовину правних лица (од 2019. године)

Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину (од 2019. године)

Правилник о начину подношења пореске пријаве за порезе на имовину преко јавног бележника

Образац пријаве за утврђивање локалне комуналне таксе

Списак основне документације за подношење пријаве

  
  Корисни линкови