Центар дечјих летовалишта и опоравилишта града Београда

Рисанска 12
Телефон: 011/7614-829, 011/7614-830
Факс: 011/2685-095
e-mail: cdl@cdlbgd.rs
www.cdlbgd.rs

в.д. директора: Иван Јегоровић

Центар Дечјих летовалишта и опоравилишта града Београда основан је 1956. године као специјализована, наменска установа за организовање одмора и рекреације деце.

Град Београд радом Центра дечјих летовалишта и опоравилишта града Београда има своју установу преко које најмлађима обезбеђује сигуран боравак у природи, на чистом ваздуху, уз квалитетно осмишљене садржаје. Центар дечјих летовалишта и опоравилишта је неизоставна карика у систему, која обезбеђује да услови за целокупан развој деце буде потпуни. Лиценцирана је чланица националне туристичке организације „YUTA“ и поседује линценцу за организовање туристичких путовања ОТП 149/2021 од 29.10.2021. Кроз Центар је од оснивања па до данас прошло више од милион и по корисника. Данас објекти Центра имају укупни капацитет од 1.410 лежаја и то:

 • Митровац на Тари – капацитета 640 лежаја,
 • Станишинци на Гочу – капацитета 150 лежаја,
 • Рудник на Руднику – капацитет 130 лежаја,
 • Букуља у Аранђеловцу – капацитет 180 лежаја,
 • Стеван Филиповић на Дивчибарама- капацитет 240 лежаја,
 • Шупља стена на Авали-капацитет 70 лежаја.

Од августа 2021. године, имамо још једно, седмо, дечје одмаралиште Брус у Брусу, чије је реновирање у плану и биће капацитета 350 лежаја. На тај начин укупан капацитет свих седам одмаралишта у оквиру Центра износиће око 1.760 лежаја.

Центар дечјих летовалишта и опоравилишта града Београда 365 дана у години креира садржаје који омогућавају деци да имају што квалитетније основе за развој својих знања и вештина: од аниматора и рекреатора за боравак у природи, преко спортских активности, забавних програма попут плеса, глуме, маскенбала, па до едукативних програма у виду квизова, радионица и излета. Садржајима осмишљеним на овакав начин, подстиче се социјализација деце, радозналост и креативност као и стицање нових знања, љубав према природи и друштву којем припадамо и које је потребно да чувамо.

Облици рада који се спроводе у Центру:

 • настава у природи,
 • летовање и зимовање предшколске деце,
 • спортске припреме свих узраста,
 • излети и екскурзије,
 • едукативни кампови и радионице,
 • семинари.

Запослени се максимално труде да својим корисницима учине боравак што пријатнијим, без обзира о којем је објекту реч. Деца у објектима Центра дечјих летовалишта и опоравилишта града Београда су под двадесетчетворочасовном превентивном здравственом заштитом која подразумева амбуланту у сваком објекту, као и ангажовање медицинског особља по сменама. Аниматори и рекреатори веома професионално обављају свој посао, а деца која се враћају задовољна са својих зимовања, летовања или наставе у природи, јесу највеће признање које добијамо.

Центар дечјих летовалишта и опоравилишта града Београда послује према стандардима, уведен је ИСО 9001:2008 систем менаџмента квалитетом, као и НАССР систем, који је исхрану деце учинио још безбеднијом, квалитетнијом и сигурнијом, наш јеловник је јединствен у свим одмаралиштима, прилагођен узрасту и облицима рада. Уведен је и БИОРОТОР систем за пречишћавање отпадних вода на Тари.