Обавештења за кориснике услуга социјалне заштите

ЛИЦА ЗАДУЖЕНА ЗА КООРДИНАЦИЈУ У ПРИБАВЉАЊУ ПОДАТАКА

Јелена Пешић, mail: jelena.pesic@beograd.gov.rs
Милијана Вукајловић, mail: milijana.vukajlovic@beograd.gov.rs
Сунчица Додер Бајић, mail: suncica.doder@beograd.gov.rs

ЛИЦА ЗАДУЖЕНА ЗА ПРИБАВЉАЊЕ ПОДАТАКА У ПОСТУПКУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА:

  • НОВЧАНА ДАВАЊА ПОРОДИЉАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
  • РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК,
  • ДЕЧИЈИ ДОДАТАК,
  • НАКНАДУ ЗАРАДЕ ЗА ВРЕМЕ ПОРОДИЉСКОГ ОДСУСТВА, ОДСУСТВА СА РАДА РАДИ НЕГЕ  ДЕТЕТА И ОДСУСТВА СА РАДА РАДИ ПОСЕБНЕ НЕГЕ ДЕТЕТА

Љиљана Рудан, mail: ljiljana.rudan@beograd.gov.rs
Невена Ристић, mail: nevena.ristic@beograd.gov.rs
Љубинка Тукић, mail: ljubinka.tukic@beograd.gov.rs
Драгица Симић, mail: dragica.simic@beograd.gov.rs
Миланка Павловић, mail: milanka.pavlovic@beograd.gov.rs
Зденко Андришић, mail: zdenko.andrisic@beograd.gov.rs
Милена Матић, mail: milena.matic@beograd.gov.rs
Марина Вуковић, mail: marina.vukovic@beograd.gov.rs
Јелена Вуловић, mail: jelena.vulovic@beograd.gov.rs
ЈеленаТеодосић, mail: jelena.teodosic@beograd.gov.rs
Милош Микавица, mail: milos.mikavica@beograd.gov.rs

ЛИЦА ЗАДУЖЕНА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОДАТАКА ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ ДРУГИМ УСТАНОВАМА И ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА
Јелена Арсенијевић, mail: jelena.arsenijevic@beograd.gov.rs
Љиљана Васиљевић, mai: ljiljana.vasiljevic@beograd.gov.rs

ЛИЦА ЗАДУЖЕНА ЗА ПРИБАВЉАЊЕ ПОДАТАКА РАДИ ОБРАЧУНА НАКНАДА У ПОСТУПКУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ПОРОДИЉСКО ОДСУСТВО, ОДСУСТВО СА РАДА РАДИ НЕГЕ ДЕТЕТА И ПОСЕБНЕ НЕГЕ ДЕТЕТА
Божана Симић, mail: bozana.simic@beograd.gov.rs
Биљана Милић, mail: biljana.milic@beograd.gov.rs
Славица Живковић, mail: slavica.zivkovic@beograd.gov.rs
Мирјана Спарић, mail: mirjana.sparic@beograd.gov.rs
Ивана Старчевић, mail: ivana.starcevic@beograd.gov.rs
Зора Галац, mail: zora.galac@beograd.gov.rs
Драгана Миљеновић, mail: dragana.miljenovic@beograd.gov.rs
Снежана Михајловић, mail: snezana.mihajlovic@beograd.gov.rs
Гордана Медан, mail: gordana.medan@beograd.gov.rs
Радмила Обреновић, mail: radmila.obrenovic@beograd.gov.rs
Тијана Костић, mail: tijana.kostic@beograd.gov.rs

ЛИЦE ЗАДУЖЕНO ЗА ПРИБАВЉАЊЕ ПОДАТАКА У ПОСТУПКУ УТВРЂИВАЊА СТАТУСА ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНОГ КУПЦА
Милорад Марковић, mail: milorad.markovic@beograd.gov.rs

ЛИЦE ЗАДУЖЕНO ЗА ПРИБАВЉАЊЕ ПОДАТАКА У ПОСТУПКУ УТВРЂИВАЊА СТАТУСА ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНОГ КУПЦА КОРИСНИКА ДЕЧИЈЕГ ДОДАТКА
Љубинка Тукић, mail: ljubinka.tukic@beograd.gov.rs

ЛИЦE ЗАДУЖЕНO ЗА ПРИБАВЉАЊЕ ПОДАТАКА У ПОСТУПКУ УТВРЂИВАЊА ПРАВА НА  БЕСПЛАТНО КОРИШЋЕЊЕ ОБЕЛЕЖЕНИХ  ПАРКИНГ МЕСТА НА ОПШТИМ ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА И СУБВЕНЦИЈА НА КОМУНАЛНЕ ПРОИЗВОДЕ И УСЛУГЕ ПО ОСНОВУ УЧЕШЋА У РАТУ
Маја Ивановић, mail: maja.ivanovic@beograd.gov.rs

Обрасци за преузимање