Претраживање

петак, 19. јун 2020.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 19/20

петак, 19. јун 2020.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 21/20

петак, 19. јун 2020.

Секретаријат за заштиту животне средине

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 6/20

петак, 19. јун 2020.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 26/20

петак, 19. јун 2020.

Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са грађанима

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 5/20