Претраживање

понедељак, 2. децембар 2019.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 27/19

понедељак, 2. децембар 2019.

Секретаријат за опште послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 68/19

понедељак, 2. децембар 2019.

Секретаријат за заштиту животне средине

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 19/19

понедељак, 2. децембар 2019.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку 8/19

петак, 29. новембар 2019.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о обустави поступка за јавну набавку 16/19

петак, 29. новембар 2019.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 30/19

петак, 29. новембар 2019.

Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са грађанима

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 8/2019