Претраживање

петак, 24. јануар 2020.

Секретаријат за енергетику

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 6/19

петак, 24. јануар 2020.

Секретаријат за финансије

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 5/2019

петак, 24. јануар 2020.

Секретаријат за опште послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 76/19

петак, 24. јануар 2020.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о продужењу рока за јавну набавку број 86/19

четвртак, 23. јануар 2020.

Секретаријат за опште послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 83/19

среда, 22. јануар 2020.

Секретаријат за опште послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 77/19

среда, 22. јануар 2020.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 26/19