Седница Скупштине града Београда

Председник Скупштине Града Београда Никола Никодијевић заказао је за понедељак, 14. фебруар, у 10 часова, у Великој сали у згради Народне скупштине Републике Србије, улаз из Улице краља Милана 14, 

38. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА
     

На дневном реду седнице је, између осталог, Предлог одлуке о задужењу Града Београда за финансирање капиталних инвестиционих расхода, Предлог закључка о измени Закључка Скупштине Града Београда од 21. децембра о обавези прибављања претходног одобрења Секретаријата за финансије за покретање поступака јавних набавки ради закључења уговора о јавној набавци добара, услуга и радова, као и ради закључења оквирног споразума и Предлог одлуке о конверзији потраживања Града Београда по основу уступљених јавних прихода у трајни улог у капиталу Привредног друштва за производњу наменских производа „ППТ „Наменска” а.д. Трстеник.

Седница Скупштине Града Београда биће одржана уз поштовање препорука Градског завода за јавно здравље Београд о превентивним мерама у циљу спречавања ширења заразне болести COVID-19.

Комплетан дневни ред седнице може се погледати на сајту Града Београда на линку: 
https://www.beograd.rs/cir/beoinfo/1791906-sednica-skupstine-grada-u-ponedeljak-14-februara/

Напомена: За седницу Скупштине обавезно је акредитовање. Потребно је да редакције данас, 11. фебруара до 19.30 часова, на мејл info.pr@beograd.gov.rs акредитују своје новинаре, фотографе и сниматеље.