Катастар

РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
Булевар војводе Мишића 39, тел. 011/2652-222, www.rgz.gov.rs
 
ИНФО ЦЕНТАР
Број телефона: 011/6355-600
е-маил: info.centar@rgz.gov.rs

Службе за катастар непокретности:
Нови Београд, Омладинских бригада 1
Палилула, 27. марта 43-45
Раковица, Мишка Крањца 12
Барајево, Светосавска бр. 60
Савски венац, Кнеза Милоша 82
Стари град, Цара Душана бр. 1
Вождовац, 27. марта 43-45, адреса писарнице СКН Вождовац за предају захтева Устаничка 53
Врачар, Булевар краља Александра 84
Земун, Кеј ослобођења бр. 29/ИИ
Звездара, 27. марта 43-45
Гроцка, Булевар ослобођења бр. 39Б
Лазаревац, Карађорђева бр. 42
Уб, Милоша Селаковића 1, Уб
Љиг, Карађорђева 7, Љиг
Лајковац, Носилац Албанске Споменице 4Б, Лајковац
Младеновац, Краља Петра И бр. 173
Обреновац, Војводе Мишића бр. 192
Сопот, Космајски трг бр. 12
Сурчин, Војвођанска 109
Чукарица, Шумадијски трг 2