ЈКП "Београдске електране"

ЈКП "Београдске електране"
Савски насип 11, Нови Београд
централа 2093-000
www.beoelektrane.rs

в.д. директора: Вања Вукић

ТОПЛАНЕ: Нови Београд, Дунав, Коњарник, Вождовац, Медаковић, Баново брдо, Церак, Миљаковац, Вишњичка бања, Миријево, Борча, Земун, Младеновац, Железник, Сремчица.

Грејна сезона почиње 15. октобра, а завршава се 15. априла. Изузетно, у периоду од 1. до 14. октобра и од 16. априла до 3. маја објекти ће бити загревани данима за које у задњој прогнози претходног дана или у првој прогнози тог дана Републички хидрометеролошки завод прогнозира средњу дневну температуру 12 степена Целзијуса или нижу.

У случају да и после 3. маја Републички хидрометеоролошки завод Србије прогнозира средњу дневну температуру 12 степени Целзијуса или нижу, руководилац организационе јединице Градске управе Града Београда надлежне за послове енергетике, може наложити обезбеђивање снабдевања топлотном енергијом објеката и у тим данима, уколико постоје технички и технолошки услови.

Испорука топлотне енергије у току грејног дана може да се прекине у случајевима повољне температуре спољашњег ваздуха. Прекид испоруке врши се када температуре спољашњег ваздуха више од 15 степени Целзијуса трају дуже од два сата. Поновна испорука топлотне енергије започиње када је температура спољашњег ваздуха 12 степени Целзијуса или нижа. Прекид испоруке топлотне енергије не може бити краћи од четири сата.

Претежна делатност „Београдских електрана”, према Уредби о класификацији делатности која је објављена у Службеном гласнику Републике Србије бр. 54 од 04.08.2010. године, је снабдевање паром и климатизација. Поред основне делатности „Београдске електране“ су регистроване за обављање и других делатности и то: производња термоелектричне енергије, дистрибуција и управљање дистрибутивним системом и јавно снабдевање природним гасом, оправка, одржавање и реконструкција постројења, опреме и уређаја за производњу и дистрибуцију топлотне и електричне енергије, техничка испитивања и анализе и др.