petak, 20. maj 2016.

Siniša Mali: Rešavamo problem otpadnih voda

Danas je u Starom dvoru potpisan Ugovor o savetodavnim uslugama između Grada Beograda i Međunarodne finansijske korporacije (IFC), članice Grupe svetske banke, koji predviđa savetodavnu podršku ove korporacije Beogradu u vezi sa finansiranjem izgradnje kanalizacionog sistema i sprovođenja javno-privatnog partnerstva (JPP) za izgradnju postrojenja za preradu otpadnih voda. Ugovor su potpisali gradonačelnik Beograda Siniša Mali i globalni direktor IFC za JPP Emanuel Njirinkindi.

Gradonačelnik je istakao da Grad Beograd ima izuzetnu saradnju sa IFC-om na projektu za JPP za deponiju u Vinči i da očekuje da se dobra saradnja nastavi i na projektu za otpadne vode, kao i da će nastojati da u budućnosti prošire saradnju u oblasti daljinskog grejanja na projektima korišćenja solarne energije.

– Grad Beograd trenutno nema nijedno postrojenje za preradu otpadnih voda i sve otpadne vode ispušta u Savu i Dunav, što je nedopustivo za evropsku metropolu koju želimo da stvaramo. Realizacijom projekata JPP za deponiju u Vinči i postrojenja za preradu otpadnih voda Grad Beograd samostalno ispunjava oko 70 odsto nacionalnih ciljeva u okviru poglavlja 27 o zaštiti životne sredine. Beogradske reke će biti čistije, a svako domaćinstvo u gradu će imati priključak na kanalizacionu mrežu – istakao je Mali.

Ugovorom je predviđeno da se tender za JPP za postrojenje za preradu otpadnih voda u Velikom Selu, koje će biti najveće tog tipa u regionu, raspiše početkom naredne godine, kao i da se kompletna finansijska konstrukcija za izgradnju kanalizacionig sistema, zatvori do kraja sledeće godine. Takođe, u istom roku, kako je predviđeno ugovorom, treba da se nađe privatni partner za pomenuto postrojenje.

Siniša Mali je istakao da će gradske vlasti u narednom periodu realizovati najveće kapitalne projekte poput izgradnje mostova i tunela, i da im je u tu svrhu neophodna savetodavna i finansijska pomoć, ne samo IFC-a, nego i drugih instituacionalnih investitora.

Početkom juna očekuje se poseta visoke delegacije IFC-a Beogradu, koja će čelnicima grada predstaviti dalje mogućnosti za unapređenje energetske efikasnosti i finansiranje kapitalnih infrastrukturnih projekata Grada Beograda.