Interni akti Službe za centralizovane javne nabavke

- Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke organizacionih jedinica Gradske uprave grada Beograda („Službeni list grada Beograda“, broj 8/15);

- Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližem uređivanju postupka javne nabavke organizacionih jedinica Gradske uprave grada Beograda („Službeni list grada Beograda“, broj 58/15);

- Pravilnik o sprovođenju kontrole nabavki naručilaca čiji je osnivač grad Beograd („Službeni list grada Beograda”, broj 11/15);

- Pravilnik o uslovima i načinu sprovođenja postupka centralizovanih javnih nabavki od strane Službe za centralizovane  javne nabavke i kontrolu nabavki i utvrđivanju spiska predmeta centralizovanih javnih nabavki („Službeni list grada Beograda“, broj 91/14);

- Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu sprovođenja postupka centralizovanih javnih nabavki od strane Službe za centralizovane  javne nabavke i kontrolu nabavki i utvrđivanju spiska predmeta centralizovanih javnih nabavki („Službeni list grada Beograda“, broj 59/15);

Pravilnik o uslovima i načinu sprovođenja postupka centralizovanih javnih nabavki od strane Službe za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki i utvrđivanju spiska predmeta centralizovanih javnih nabavki („Službeni list grada Beograda“, broj 8/19)

Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o bližem uređivanju postupka javne nabavke organizacionih jedinicaGradske uprave grada Beogradai („Službeni list grada Beograda“, broj 8/19)

Pravilnik o organizaciji i načinu obavljanja poslova centralizovanih javnih nabavki od strane Službe za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki i utvrđivanju spiska predmeta centralizovanih javnih nabavki (Službeni list grada Beograda”, broj 88/20)

Pravilnik o bližem uređivanju načina i procedure planiranja, sprovođenja postupka javne nabavke, praćenja izvršenja ugovora o javnoj nabavci i načina planiranja i sprovođenja nabavki na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje i nabavki društvenih i drugih posebnih usluga (Službeni list grada Beograda, broj 88/20)