Sekretarijat za komunalne i stambene poslove

Kraljice Marije 1/XIII-XIV

e-mail: komunalno.stambeno@beograd.gov.rs

Rajko Tanasijević, sekretar, 7157-278, fax 3376-367
Predrag Veinović, podsekretar, 7157-278

Prijem stranaka radnim danima od 10 do 14 časova.

Sekretarijat za komunalne i stambene poslove u skladu sa članom 42. Odluke o Gradskoj upravi grada Beograda („Službeni list grada Beograda”, br.126/16, 2/17, 36/1792/18, 103/18, 109/18 i 119/18) obavlja poslove koji se odnose na:
• uređivanje i obezbeđivanje materijalnih i drugih uslova za trajno obavljanje komunalnih delatnosti i njihov razvoj:
– snadbevanje vodom za piće,
– prečišćavanje i odvođenje atmosferskih i otpadnih voda,
– uređivanje načina korišćenja i upravljanja izvorima, javnim bunarima i česmama,
– upravljanje grobljima i pogrebne usluge,
– upravljanje pijacama,
– održavanje čistoće na površinama javne namene,
– održavanje javnih zelenih površina,
– dimničarske usluge,
– delatnost zoohigijene,
– objedinjena obrada i naplata komunalnih usluga, 
– staranje o otvorenom javnom kupalištu na području Ade Ciganlije i Ade Međice,
– uređivanje, upotrebu, unapređivanje, zaštitu građevinskog zemljišta, pripremu i realizaciju srednjoročnih i godišnjih programa uređivanja građevinskog zemljišta na teritoriji Grada Beograda i izgradnju objekata javne komunalne infrastrukture od posebnog značaja za Grad Beograd,
– obezbeđivanje uslova za uređivanje, upotrebu, unapređenje i zaštitu Kompleksa Beogradske tvrđave i parka Kalemegdan.
• vrši nadzor nad obavljanjem komunalnih i drugih delatnosti iz nadležnosti sekretarijata;
• vrši poslove koji se odnose na izgradnju i rekonstrukciju objekata javne namene,
• uređuje opšte uslove održavanja komunalnog reda i mere za njegovo sprovođenje, 
• stara se o održavanju stambenih zgrada, i bezbednosti njihovog korišćenja i prati delatnost održavanja stambenih zgrada,
• obavlja poslove koji se odnose na restauraciju fasada zgrada koje su utvrđene za kulturna dobra, u skladu sa zakonom,
• obavlja poslove koji se odnose na pripremu i praćenje programa komunalnih aktivnosti na unapređenju opštekorisnih funkcija šuma od značaja za Grad Beograd, u skladu sa zakonom,
• obavlja poslove označavanja ulica i trgova na delu teritorije grada u skladu sa zakonom. 
Sekretarijat vrši i poslove državne uprave koje republika poveri gradu u oblastima iz delokruga sekretarijata.

ORGANIZACIONA STRUKTURA

– Sektor za komunalne delatnosti u oblasti održavanja javnih zelenih površina, održavanja čistoće na površinama javnih namena, upravljanja grobljima i pogrebne usluge i upravljanja pijacama; 

– Sektor za stambene i komunalne poslove u oblasti održavanja stambenih zgrada;
– Sektor za komunalno uređenje voda i komunalnu delatnost zoohigijene;

– Sektor za uređivanje građevinskog zemljišta i obavljanje komunalne delatnosti obezbeđivanje uslova za realizaciju programa uređivanja i dodele građevinskog zemljišta;

– Sektor za normativne i pravne poslove;
– Sektor za ekonomsko-finansijske poslove.

  
  Korisni linkovi