Sekretarijat za javni prevoz

27. marta 43-45, tel. 3227-241

Radovan Kremić, v.d. sekretara, 3309-005
, v.d. podsekretara
www.bgprevoz.rs

Sekretarijat za javni prevoz obavlja poslove koji se odnose na javni prevoz putnika koji se obavlja na teritoriji grada i to:
- organizaciju, način obavljanja i korišćenja gradskog i prigradskog prevoza putnika, koji obuhvata javni linijski prevoz autobusom, trolejbusom, tramvajem, metroom, žičarom, putničkim brodom, skelom i čamcem za privredne svrhe, kao i obezbeđivanje mesta za ukrcavanje i iskrcavanje putnika, osim za mesta za koje je propisana nadležnost druge organizacione jedinice;
- organizaciju i način obavljanja vanlinijskog prevoza;
- prevoz gradskom železnicom;
- organizaciju prevoza u lokalnoj linijskoj plovidbi;
- organizaciju i način obavljanja taksi prevoza;
- izdavanje rešenja o ispunjenosti uslova za obavljanje limo servisa, vođenje evidencije prevoznika koji imaju pravo na obavljanje limo servisa i utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje limo servisa i
- druge poslove u ovoj oblasti u skladu sa zakonom, statutom grada i drugim propisima.

Sekretarijat obavlja i sledeće poslove koji se odnose na:
- izradu normativnih akata iz delokruga Sekretarijata;
- rešavanjeu prvom stepenu u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti;
- sprovođenje javnih nabavki u oblasti javnog prevoza;
- unapređenje energetske efikasnosti u sistemu javnog transporta putnika;
- obezbeđivanje licencnih prava i konsultantsko servisnih usluga za „ORACLE ERP” softverska rešenja implementirana u javno komunalno preduzeće;
- razvoj novih podsistema i uvođenje novih podsistema i tehnologija u oblasti javnog linijskog prevoza putnika i informisanje korisnika;
- studijsko-analitičke poslove u oblasti projektovanja i izgradnje saobraćajne infrastrukture;
- režime javnog saobraćaja u redovnim uslovima, kao i u uslovima privremenih zauzeća (radovi, manifestacije, promocije, snabdevanje i sl.);
- upravljanje i održavanje liftova koji su u javnoj svojini grada i koji su sastavni deo opreme javne saobraćajne infrastrukture u funkciji javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika, održavanje kolovoznih površina u saobraćajnim trakama sa tramvajskim kolosekom namenjenim isključivo za kretanje vozila javnog prevoza putnika i održavanje zelenih površina u okviru tramvajskih baštica; saobraćajno – tehničke uslove za plansku dokumentaciju (prostorne i urbanističke planove) i izradu urbanističkih projekata i sprovođenje objedinjene procedure u postupku izdavanja lokacijskih uslova za izradu tehničke dokumentacije;
- tarifnu politiku i kontrolu prihoda i druge poslove u oblastima iz delokruga Sekretarijata u skladu sa zakonom, statutom grada i drugim propisima.

Sekretarijat obavlja nadzor nad radom javnih komunalnih preduzeća i subjekata kojima je poverena delatnost javnog linijskog prevoza.

U Sekretarijatu su obrazovane unutrašnje organizacione jedinice i to:

1. Sektor za ekonomske poslove
a) Odeljenje za ekonomsko – finansijske poslove;
b) Odeljenje za praćenje i kontrolu korisnika budžetskih sredstava

2. Sektor za normativno-pravne poslove i poslove javnih nabavki
a) Odeljenje za normativne i upravno-pravne poslove;
b) Odeljenje za javne nabavke i opšte poslove.

3. Sektor za planiranje i razvoj javnog linijskog prevoza
a) Odeljenje za planiranje;
b) Odeljenje za režime saobraćaja u javnom linijskom prevozu;
v) Odeljenje za saobraćajnu infrastrukturu javnog linijskog prevoza;
g) Odeljenje za razvoj i unapređenje javnog linijskog prevoza.

4. Sektor za tarifne sisteme i kontrolu
a) Odeljenje za tarifne sisteme
b) Odeljenje za kontrolu sistema

5. Sektor za upravljanje prevozom putnika, red vožnje, obračun i kontrolu rada prevoznika:
a) Odeljenje za monitoring i upravljanje:
- Odsek za monitoring i upravljanje gradskim prevozom putnika i
- Odsek za monitoring i upravljanje prigradskim prevozom i na minibus ekspres linijama.
b) Odeljenje za izradu reda vožnje;
v) Odeljenje za obračun transportnog rada i kontrolu prevoznika

6. Sektor za auto-taksi prevoz
a) Odeljenje za upravno-pravne poslove iz oblasti auto-taksi prevoza
b) Odeljenje za saobraćajno-tehničke i opšte poslove.

7. Sektor za javni šinski i rečni prevoz i softversku podršku
a) Odeljenje za javni šinski i rečni prevoz.

  
  Korisni linkovi