Sekretarijat za kulturu

Sremska broj 6/1

Nataša Mihailović Vacić, sekretar, 7823-902
Gordana Goncić, podsekretar, 7823-902

Prijem stranaka radnim danima od 10 do 14 časova.

Sekretarijat za kulturu obavlja poslove koji se odnose na:

 • neposrednu primenu propisa u oblasti poslova lokalne samouprave koji se odnose na kulturnu delatnost;
 • osnivanje, obezbeđivanje uslova za rad i vršenje nadzora nad radom ustanova i drugih subjekata u kulturi koji obavljaju kulturnu delatnost od značaja za grad Beograd;
 • istraživanje, zaštitu i korišćenje kulturnog nasleđa;
 • bibliotečko-informacione delatnosti;
 • umetničke delatnosti;
 • obezbeđivanje sredstava za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i doprinosa za zdravstveno osiguranje lica koja su stekla status lica koje samostalno obavlja umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture;
 • stalne manifestacije u oblasti kulture od značaja za grad Beograd;
 • međunarodnu kulturnu saradnju;
 • ostvarivanje programa i projekata kulturne delatnosti od značaja za grad Beograd;
 • amatersko kulturno i umetničko stvaralaštvo;
 • podizanje i redovno održavanje spomenika i spomen-obeležja na javnim površinama;
 • određivanje naziva trgova i ulica;
 • dodeljivanje nagrada grada Beograda;
 • određivanje uslova za prihvatanje poklona i legata gradu Beogradu;
 • poveravanje poklona i legata grada Beogradu na čuvanje, korišćenje i prezentaciju;
 • utvrđivanje plana razvoja kulture na teritoriji grada Beograda;
 • stimulaciju posebnih projekata u kulturnim delatnostima;
 • stimulaciju programa ili delova programa ustanova i drugih subjekata u kulturi na teritoriji grada Beograda;
 • stimulaciju razvoja amaterskog kulturnog i umetničkog stvaralaštva;
 • stimulaciju dugoročnih projekata u kulturnim delatnostima;
 • stimulaciju i prezentacija programa mladih talentovanih stvaralaca u oblasti kulture;
 • i druge poslove u ovoj oblasti u skladu sa zakonom, Statutom grada i drugim propisima.

Sekretarijat obavlja i poslove državne uprave u oblasti kulture koje Republika poveri gradu.

ORGANIZACIONA STRUKTURA
- Sektor za pravne i ekonomske poslove i poslove investicija,
- Sektor zaštite kulturnih dobara i
- Sektor umetničkog stvaralaštva.

Ustanove kulture  čiji je osnivač grad Beograd (u nadležnosti Sekretarijata za kulturu):
- Biblioteka grada Beograda,
- Biblioteka ''Milutin Bojić'',
- Biblioteka ''Vlada Aksentijević'', Obrenovac,
- Biblioteka ''Dimitrije Tucović'', Lazarevac,
- Muzej grada Beograda,
- Pedagoški muzej,
- Muzej Nikole Tesle,
- Muzej afričke umetnosti – zbirka Vede i dr Zdravka Pečara,
- Muzej automobila – zbirka Bratislava Petkovića,
- Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda,
- Istorijski arhiv Beograda,
- Ustanova kulture „Vuk Stefanović Karadžić”
- Jugoslovensko dramsko pozorište,
- Beogradsko dramsko pozorište,
- Pozorište Atelje 212,
- Pozorište na Terazijama,
- Pozorište Zvezdara teatar,
- Bitef teatar,
- Pozorište ''Boško Buha'',
- Malo pozorište ''Duško Radović'',
- Pozorište lutaka ''Pinokio'',
- Pozorište ''Puž'',
- Omladinsko pozorište ''Dadov'',
- Kulturni centar Beograda,
- Dom omladine Beograda,
- Dečji kulturni centar Beograd,
- Prodajna galerija ''Beograd'',
- Kuća legata,
- Centar beogradskih festivala,
- Centar za likovno obrazovanje.

POGLEDAJTE I:

Ustanove kulture

Kultura i umetnost - linkovi

Kulturna i prirodna dobra

Kultura i umetnost

  
  Korisni linkovi