petak, 25. novembar 2022.

Grad Beograd

Oglas za prikupljanje pismenih ponuda za zakup vodnog zemljišta u javnoj svojini na teritoriji grada Beograda

Na osnovu člana 10a i 10b Zakona o vodama („Službeni glasnik RS”, br. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 i 95/18-dr.zakon), i Odluke o pokretanju postupka za davanje u zakup vodnog zemljišta u javnoj svojini na teritoriji grada Beograda broj VIII-06-325-68/2022 od 10.11.2022. godine, Komisija za sprovođenje postupka davanja u zakup vodnog zemljišta na teritoriji grada Beograda, formirana rešenjem VIII-06-325-68/2022 od 14.11.2022. godine

objavljuje

OGLAS
ZA PRIKUPLJANJE PISMENIH PONUDA ZA ZAKUP VODNOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA

 

Tekst oglasa i prateću dokumentaciju možete pogledati/preuzeti ovde: