Adresar

Kontakt adrese i telefoni organa Grad Beograd

SKUPŠTINA GRADA BEOGRADA
Dragoslava Jovanovića 2, centrala: 3229-678
www.beograd.rs

Kabinet predsednika Skupštine grada
Dragoslava Jovanovića 2, centrala: 3229-678

GRADONAČELNIK
Dragoslava Jovanovića 2, centrala: 3229-678

Zamenik gradonačelnika
Dragoslava Jovanovića 2, centrala: 3229-678

Kabinet gradonačelnika
Dragoslava Jovanovića 2, centrala: 3229-678

SLUŽBA ZA CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE I KONTROLU NABAVKI
Kraljice Marije 1/VII
Direktor, 7157-122

SLUŽBA ZA INTERNU REVIZIJU GRADA BEOGRADA
Kraljice Marije 1/VI i 1/ XII
Direktor, 715-7522

SLUŽBA GRADSKOG URBANISTE
Dragoslava Jovanovića 2
Direktor, 321-6396
Zamenik, 321-6396

GRADSKO VEĆE
Trg Nikole Pašića 6, centrala: 3229-678

GRADSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO
Tiršova 3, 3605-600, 3605-640, 3610-157

ZAŠTITNIK GRAĐANA
Kosovska 17/I, 3240-394, 3227-494

GRADSKA UPRAVA
Trg Nikole Pašića 6, centrala: 3229-678
27. marta 43-45, centrala: 3309-000, 3346-005, 3227-241
Kraljice Marije 1
Makenzijeva 31, centrala: 2453-142
Tiršova 1, centrala: 2688-655, 3605-600
Trg republike 3, centrala: 4155-037

SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE 
Trg Nikole Pašića 6, centrala: 3229-678
sekretar, 3229-767
podsekretar, 3232-541

Sektor za trezor
rukovodilac, 3216-276, 3216-402

SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE
sekretar, tel. 3216-497
podsekretar

SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I GRAĐEVINSKE POSLOVE
Kraljice Marije 1/VIII-X
sekretar, 7157-212
podsekretar, 7157-212

SEKRETARIJAT ZA POSLOVE OZAKONJENJA OBJEKATA
Kraljice Marije 1/XVI
sekretar, 7157-550
podsekretar, 7157-550

SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNE I STAMBENE POSLOVE
Kraljice Marije 1/XIII-XIV
sekretar, 7157-278
v.d. podsekretara, 7157-278

SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU
Tiršova 1
sekretar, 3605-855
podsekretar, 3605-857

SEKRETARIJAT ZA IMOVINSKE I PRAVNE POSLOVE
27. marta 43-45, centrala: 3309-000, 3227-241
sekretar, 2750-237
podsekretar, 3292-427

SEKRETARIJAT ZA SAOBRAĆAJ
27. marta 43-45, centrala 3309-000, 3227-241
sekretar, 2754-458
podsekretar

SEKRETARIJAT ZA JAVNI PREVOZ
sekretar, 3309-005
podsekretar

SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
Karađorđeva 71
sekretar, 7975-100
podsekretar, 7975-100

SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU 
Kraljice Marije 1/XVII
sekretar, 7157-369,
podsekretar,7157-369

SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU
Kraljice Marije 1/XVII
sekretar, 7157-401
podsekretar, 7157-401

SEKRETARIJAT ZA KULTURU 
Trg republike 3
v.d. sekretara, 7823-902
podsekretar, 7823-902

SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE I DEČJU ZAŠTITU
Kraljice Marije 1/XVIII
sekretar, 7157-166
podsekretar, 7157-166

SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU
Kraljice Marije 1/XI
sekretar, 7157-440
v.d. podsekretara, 7157-792

SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO 
Kraljice Marije 1/XII
sekretar, 7157-480
podsekretar, 7157-477

SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNU ZAŠTITU 
27. marta 43-45, centrala: 3309-092, 3309-093, 3309-094
sekretar, 3309-094
podsekretar, 3309-094

SEKRETARIJAT ZA INSPEKCIJU, NADZOR I KOMUNIKACIJU
27. marta 43-45, centrala: 3227-241
sekretar, 2753-459
podsekretara, 3309-325

SEKRETARIJAT ZA UPRAVU
Kraljice Marije 1/V
sekretar, 7157-038
podsekretar, 7157-365

SEKRETARIJAT ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE I PROPISE
Dragoslava Jovanovića 2, centrala: 3229-678
sekretar, 3241-909
podsekretar, 3216-246

SEKRETARIJAT ZA INFORMISANJE 
Kraljice Marije 1/XI
sekretar, 7157-453
podsekretar, 7157-453

SEKRETARIJAT ZA OPŠTE POSLOVE 
Kraljice Marije 1/III
sekretar, 7157-411, 7157-412
podsekretar, 7157-411, 7157-412

SEKRETARIJAT ZA POSLOVE ODBRANE, VANREDNIH SITUACIJA I KOORDINACIJU
Tiršova 1/IV
sekretar, 3605-609
v.d. podsekretara, 3605-609

SEKRETARIJAT ZA INVESTICIJE
Trg Nikole Pašića 6, centrala: 3229-678
sekretar, 3216-309
podsekretar, 3216-379

SEKRETARIJAT ZA POSLOVE NAČELNIKA GRADSKE UPRAVE 
Kraljice Marije 1/IV
sekretar, 7157-425
podsekretar, 7157-425

KANCELARIJA ZA MLADE
Tiršova 1, IV sprat
Kontakt telefon: 360-5875, 360-5854