Sednica Skupštine grada

         Predsednik Skupštine grada Nikola Nikodijević zakazao za utorak, 3. marta, u 10 časova,

20. Sednicu Skupštine grada

        Na dnevnom redu naći će se predlozi brojnih planova detaljne i generalne regulacije, kao i predlozi odluka o izradi novih ili izmeni i dopuni postojećih planova.

        Među tačkama dnevnog reda su i predlozi dopune Odluke o postavljanju bašte ugostiteljskog objekta na teritoriji Beograda, izmene i dopune Odluke o pravima i uslugama socijalne zaštite, dopune Odluke o komunalnoj inspekciji i izmene Odluke o naknadama za korišćenje javnih puteva za teritoriju Beograda. 

        Na dnevnom redu će biti i predlozi rešenja i konačni nacrti o javnim ugovorima o javno-privatnim partnerstvima, kao i davanje saglasnosti za izmene ili dopune osnivačkih akata pojedinih preduzeća. 

        Odbornici će odlučivati i o uspostavljanju međuopštinske saradnje, te o nekoliko razrešenja i imenovanja direktora, v.d. direktora i članova upravnih i nadzornih odbora u preduzećima i ustanovama, po skraćenom postupku. 

        Dnevni red sednice Skupštine grada možete pogledati na sajtu Grada Beograda, na stranici https://www.beograd.rs/cir/beoinfo/1771167-nikodijevic-zakazao-dvadesetu-sednicu-skupstine-grada-za-3-mart/ .

        Sednica Skupštine grada Beograda održaće se na Trgu Nikole Pašića 6,  sala 10 u prizemlju.