Obaveštenja za korisnike usluga socijalne zaštite

LICA ZADUŽENA ZA KOORDINACIJU U PRIBAVLJANJU PODATAKA

Jelena Pešić, jelena.pesic@beograd.gov.rs
Milijana Vukajlović, milijana.vukajlovic@beograd.gov.rs
Sunčica Doder Bajić, suncica.doder@beograd.gov.rs


LICA ZADUŽENA ZA PRIBAVLJANJE PODATAKA U POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA:
•    NOVČANA DAVANJA PORODILJAMA SA TERITORIJE GRADA BEOGRADA

Ljiljana Rudan, ljiljana.rudan@beograd.gov.rs
Nevena Ristić, nevena.ristic@beograd.gov.rs
Nikola Janković, nikola.jankovic@beograd.gov.rs
Jelena Unković, jelena.unkovic@beograd.gov.rs

•    RODITELJSKI DODATAK

Milena Zečević, mzecevic@beograd.gov.rs 
Tijana Ćirović, tijana.cirovic@beograd.gov.rs
Zora Jovanović,  zora.jovanovic@beograd.gov.rs
Katarina Denić, katarina.denic@beograd.gov.rs
Jelena Arnaut, jelena.arnaut@beograd.gov.rs
Aleksandra Borovčanin, aleksandra.borovcanin@beograd.gov.rs

•    DEČIJI DODATAK
Jelena Teodosić,  jelena.teodosic@beograd.gov.rs
Dragica Simić, dragica.simic@beograd.gov.rs
Marija Bežanović, marija.bezanovic@beograd.gov.rs
Olga Milićević, olga.milicevic@beograd.gov.rs
Milanka Pavlović, m.pavlovic@beograd.gov.rs

•    NAKNADA ZARADE, ODNOSNO NAKNADA PLATE ZA VREME PORODILJSKOG ODSUSTVA, ODSUSTVA SA RADA RADI NEGE DETETA I ODSUSTVA SA RADA RADI POSEBNE NEGE DETETA I OSTALE NAKNADE PO OSNOVU ROĐENJA I NEGE DETETA I POSEBNE NEGE DETETA

Jovana Vujičić, jovana.nikolic@beograd.gov.rs
Milica Lečić, milica.lecic@beograd.gov.rs
Danka Šušić, danka.susic@beograd.gov.rs
Ana Vuković, ana.vukovic@beograd.gov.rs
Jelena Vulović, jelena.vulovic@beograd.gov.rs
Violeta Zorić, violeta.zoric@beograd.gov.rs
Maja Ranković, maja.rankovic@beograd.gov.rs

POSEBNA NEGA DETETA

Jelena Vulović, jelena.vulovic@beograd.gov.rs
Maja Ranković, maja.rankovic@beograd.gov.rs

LICA ZADUŽENA ZA DOSTAVLJANJE PODATAKA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI DRUGIM USTANOVAMA I DRŽAVNIM ORGANIMA

Jelena Arsenijević, jelena.arsenijevic@beograd.gov.rs
Nataša Čulić, natasa.culic@beograd.gov.rs
Ljiljana Vasiljević, ljiljana.vasiljevic@beograd.gov.rs
Marija Vukadinović, marija.vukadinovic@beograd.gov.rs


LICA ZADUŽENA ZA PRIBAVLJANJE PODATAKA RADI OBRAČUNA NAKNADA U POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA PORODILJSKO ODSUSTVO, ODSUSTVO SA RADA RADI NEGE DETETA I POSEBNE NEGE DETETA

Božana Simić, bozana.simic@beograd.gov.rs
Biljana Milić, biljana.milic@beograd.gov.rs
Dragana Miljenović, dragana.miljenovic@beograd.gov.rs
Slavica Živković, slavica.zivkovic@beograd.gov.rs
Mirjana Sparić, mirjana.sparic@beograd.gov.rs
Tijana Kostić, tijana.kostic@beograd.gov.rs
Dragana Manasijević, dragana.manasijevic@beograd.gov.rs
Snežana Mihajlović, snezana.mihajlovic@beograd.gov.rs

LICE ZADUŽENO ZA PRIBAVLJANJE PODATAKA U POSTUPKU UTVRĐIVANJA STATUSA ENERGETSKI UGROŽENOG KUPCA

Milorad Marković, milorad.markovic@beograd.gov.rs

LICE ZADUŽENO ZA PRIBAVLJANJE PODATAKA U POSTUPKU UTVRĐIVANJA STATUSA ENERGETSKI UGROŽENOG KUPCA KORISNIKA DEČIJEG DODATKA

Ljubinka Tukić, ljubinka.tukic@beograd.gov.rs

LICE ZADUŽENO ZA PRIBAVLJANJE PODATAKA U POSTUPKU UTVRĐIVANJA PRAVA NA  BESPLATNO KORIŠĆENJE OBELEŽENIH  PARKING MESTA NA OPŠTIM JAVNIM PARKIRALIŠTIMA I SUBVENCIJA NA KOMUNALNE PROIZVODE I USLUGE PO OSNOVU UČEŠĆA U RATU

Maja Ivanović, maja.ivanovic@beograd.gov.rs