Socijalno-humanitarne organizacije

Udruženje distrofičara Beograda, Svetozara Markovića 40a, 3640-503, 3640-524,
Udruženje paraplegičara Beograda, Šekspirova bb, 2666-433, 2660-172
Udruženje slepih i slabovidih Beograda, Jevrejska 24, 2637-006
Udruženje multiple skleroze, Jurija Gagarina 81, 2160-498,
Gradska organizacija gluvih, Svetog Save 16-18, 2437-338
Savez invalida rada Beograda, Svetog Save 16-18, 2434-595, 2434-606
Savez za cerebralnu i dečju paralizu Beograda, Pančićeva 12, 2184-533
Savez društava za pomoć MNRO, Šekspirova bb, 2662-328
Sportski savez osoba sa invaliditetom Beograda, Vjekoslava Kovača 11, 2410099, www.ssosib.rs
Beogradsko udruženje za pomoć osobama sa autizmom, Pariske komune 21, 319-4682, www.autizambg.org.rs
Društvo za pomoć osobama sa Down sindromom Srbije, Šekspirova bb, www.downsindrom.org
Info-centar za osobe ometene u razvoju "Na dobrom putu", Mačvanska 6a, 2440-676, www.nadobromputu.com
Savez penzionera Srbije - Gradska organizacija penzionera Beograd, Knez Danilova 4, 3237-226

SOS TELEFONI:
"Halo" za zdravu bebu, 3237-357, 3237-358
SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja, 3626-006, www.sostelefon.org.rs
Dečji Romski centar za žene i decu žrtve nasilja (09-17), 3613-450
Autonomni ženski centar protiv nasilja nad ženama (10-20), 0800/100-007 (psihosocijalna podrška, radno vreme od 10 do 20 časova) i 2656-178 (pravna podrška, radno vreme od 10 do 12 i od 17 do 20 časova)
SOS tel. i Centar za devojke, 3226-904
SOS Centar za mlade, 3192-782
Grupa za podršku seks. zlostav. deci, žrtvama incesta i rata, 3243-963
Alkoholizam tele-apel, 2666-166
Alkoholizam tele-apel (08-19), 2647-531
Tele-apel za narkomaniju (00-24), 3671-429
SOS telefon poverenja, 459-050, 459-191
SOS telefon za žrtve diskriminacije, 635-813
SOS info ASTRA – protiv trgovine ženama, 785-0000
...IZ KRUGA - podrška žena i dece sa invaliditetom, 344-8045
Centar za psihoze "V. Vujić", tele-apel (00-24), 2685-050
„Jazas“ AIDS info servis, 3248-235