Претраживање

петак, 5. јун 2020.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 71/19

четвртак, 4. јун 2020.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 9/19, партија 8

четвртак, 4. јун 2020.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 15/20, партија 2

четвртак, 4. јун 2020.

Секретаријат за енергетику

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 2/20

четвртак, 4. јун 2020.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 15/20, партија 1