Правна лица која су уплатила помоћ за санацију штета од поплава