четвртак, 8. фебруар 2018.

Нова потврда добрих резултата ЈКП „Градске пијаце”

Јавно комунално предузеће „Градске пијаце” постигло је одличан резултат иако су значајна финансијска средства усмерена на пројекат изградње пијаце „Палилула”.

Током прошле недеље усвојен је Извештај о реализацији годишњег програма пословања у четвртом кварталу 2017. године. За „Градске пијаце” 2017. година представља још једну годину добрих пословних резултата, пошто је остварена добит за 43% већа од плана за целу годину и износи готово 200 милиона динара. 

Упркос почетку изградње пијаце „Палилула”, средства уложена у градњу најмодерније пијаце на Балкану биће вишеструко враћена, што најбоље показује пример последње лицитације на пијаци „Каленић”, када је само један новоизграђен локал излицитиран за 15 милиона динара. 

„Градске пијаце” су у 2017. години уложиле новчана средства у санацију дотрајалих локала и изградњу нових на пијацама „Каленић” и „Смедеревски ђерам”, санацију и асфалтирање пијачних платоа пијаца „Баново брдо”, „Карабурма”, „Железник”, „Сењак”, делова платоа пијаца „Звездара”, „Скадарлија”, „Каленић”, „Меркатор”, „Бањица”, „Видиковац”, „Горња варош”, као и завршетак поплочавања пијаце „Земун”, улагања у набавку нових и репарацију постојећих тезги, боксова и расхладних витрина.

Рационална политика пословања довела је до тога да су укупни приходи већи од планираних, док су укупни расходи наставили да прате тренд опадања из претходних година, те су за пет одсто мањи од предвиђених у плану пословања.