четвртак, 28. јун 2018.

Четврта седница Скупштине града Београда у петак

Председник Скупштине града Београда Никола Никодијевић заказао је за петак, 29. јун, четврту седницу градске скупштине. На дневном реду је Предлог одлуке о ребалансу буџета Града Београда за 2018. годину, као и измена одлуке о обиму средстава за вршење послова града и градских општина и утврђивању прихода који припадају граду, односно градским општинама у 2018. години. Пред одборницима ће се такође наћи и Предлог одлуке о завршном рачуну буџета града за 2017. 

Одборници ће расправљати и о изменама одлуке о финансирању програма и прoјеката директних и индиректних корисника средстава буџета у 2019. и 2020. години. На дневном реду су и две одлуке о конверзији потраживања Града по основу неизмирених уступљених јавних прихода у трајним улозима у капиталу Привредног друштва „Политика” и саобраћајних предузећа „Ласта” и „Ластра”. Предложен је и отпис потраживања доспелих на дан 31. децембра 2016. по основу неизмирених изворних и уступљених јавних прихода града Привредном друштву „Галеника“ и његовом зависном Привредном друштву „Галеника – клирит“. 

На дневном реду су и три плана детаљне регулације – бање у Овчи на Палилули, затим за гондолу од Калемегдана до Ушћа на територији општина Стари град и Нови Београд, као и за гробље у Месној заједници Петка у Лазаревцу. Предложена је и измена Плана детаљне регулације блокова 25 и 26 у Новом Београду и израда или измeнa још десет планских аката.  

Предложено је и решење о додели назива Булевара Вудроа Вилсона на Савском венцу, као и одлуке о подизању споменика Патријарху Павлу и утемељивачима српске кошарке, као и образовању одбора за подизање ових споменика. Одборници ће одлучивати и о утврђивању закупнина за пословни простор, као и мерама подршке инвестиционом улагању у привреду Београда и о изменама и допунама Одлуке о додатним облицима заштите породиља. Одлучиваће се и о спровођењу јавног конкурса за избор директора јавних комуналних предузећа, те о разрешењу именовању директора и в.д. директора у једном броју предузећа и установа чији је оснивач град Београд. Пред одборницима ће бити и трећа фаза програма мера техничке заштите објеката утврђених за културно добро и објеката у оквиру просторно-културних целина на територији Београда. 

На дневном реду су и решење о образовању Комисије за планове Скупштине града Београда, измене и допуне програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2018, те решења о давању сагласности на ребалансе програма пословања четрнаест јавних предузећа. 

Седница је заказана за 10 часова.