четвртак, 11. октобар 2018.

Никодијевић: Приходи већи, београдска економија добро функционише

Новим ребалансом предвиђени су приходи у износу од око 105,8 милијарди динара, што је добра вест за Београђане и знак да београдска економија добро функционише, те су и приходи све већи, рекао је на данашњој седници председник Скупштине Града Београда Никола Никодијевић.

– Када су приходи већи, већа је и могућност за знатнија издвајања за области које покрива Град Београд. Већа приходна страна долази, пре свега, од повећаног прихода на порезе и доприносе за запослене. То значи да расте број запослених и да расту лични дохоци запослених, што је један од циљева наше политике. Друга ствар је добит јавних предузећа, која у континуитету, неколико година, послују по тржишним и економским условима – рекао је Никодијевић, подсећајући да када предузећа остварују добит, велики део новца слива се у буџет, што се надаље користи за унапређење квалитета живота у Београду.

Према његовим речима, избалансиран буџет значи да постоји равнотежа између инвестиција и социјалне политике. Инвестиције се, како је додао, настављају предвиђеним темпом, те ће тако бити улагања у комуналну и путну инфраструктуру, обданишта, спортске објекте, образовне установе и установе примарне здравствене заштите.

– Издвајања за социјалну политику, то јест за једнократну помоћ породиљама, повећана су за 30 милиона динара. Осим тога, остају издвајања за дечју заштиту и образовање, а настављају се и субвенције за боравак деце у вртићима. Крајњи циљ је да у наредне две године не буду листе чекања за вртић, без обзира на то да ли су родитељи запослени или не – рекао је Никодијевић.

Најважније је, закључио је Никодијевић, да је приход у буџету у константном повећању, што значи да све службе и сва предузећа добро раде, оценио је Никодијевић. 

На данашњој седници, осим Измене и допуне Oдлуке о буџету за 2018. годину, одборници су се сложили са изменом Одлуке о обиму средстава за вршење послова града и градских општина и утврђивању прихода који припадају граду, односно градским општинама у 2018. Такође, измењена је и допуњена Oдлука о финасирању програма и пројеката директних и индиректних корисника буџета у 2019. и 2020. години, а донета је и Одлука о конверзији потраживања града по основу неизмирених, уступљених, јавних прихода у трајни улог у капиталу друштва „Јат техника”.