четвртак, 11. октобар 2018.

До краја године конкурс за постављање станица за јавне бицикле

На данашњој седници Скупштине града усвојена је и Измена Одлуке о комуналном реду, којом се омогућава расписивање јавно-приватног партнерства за постављање станица за јавне бицикле на територији града Београда.

Како је образложио заменик градоначелника Горан Весић, основни део Одлуке о комуналном реду тиче се усклађивања са Законом о прекршајима, тако да је ова одлука прецизирана у циљу лакшег поступања према онима који крше комунални ред. 

– Амандман се односи на коришћење станица јавних бицикала на јавним површинама. Ми ћемо до краја године расписати конкурс за постављање станица за јавне бицикле на територији града Београда. Да бисмо дошли до тога, ми смо у протеклом периоду урадили пуно тога од промене урбанистичких планова дефинисања станица. Предвиђено је да буде 150 станица и надам се да ћемо наћи партнера који ће ући у тај посао са нама, те да ће Београд као и већина других великих градова добити јавне бицикле – истакао је Весић.

Он је прецизирао да ће бицикли бити и електрични, с обзиром на конфигурацију Београда, али и обични, па ће Београђани моћи да бирају.  

– Планирали смо да у наредне четири године изградимо скоро 120 километара бициклистичких стаза, а постављање станица за јавне бицикле и њихово коришћење ће нас натерати да то радимо брже. Усвајањем ове одлуке, ми ћемо без проблема моћи да кренемо у расписивање јавно-приватног партнерства за ову врсту делатности – рекао је заменик градоначелника.

Говорећи о Одлуци о допуни Одлуке о Градској управи, в.д секретара за управу Никола Прелевић истакао је да ће се у делу који се односи на делатност Секретаријата за комуналне и стамбене послове допринети целисходнијем и делотворнијем остваривању послова у Градској управи по питањима везаним за изградњу и реконструкцију објеката јавне намене.

– Град Београд је основао јавно предузеће за уређивање, употребу, унапређивање и заштиту грађевинског земљишта као добра од општег интереса и обезбеђивање услова за изградњу јавних објеката од значаја за Град Београд. Имајући у виду искуство, кадровски и технички капацитет који поседује Дирекција за грађевинско земљиште, разматрало се питање о могућности да се послови који се односе на изградњу и реконструкцију објеката јавне намене реализују преко појединачних програма, чија би се реализација остваривала заједно са Дирекцијом за грађевнско земљиште и изградњу Београда. Средства би се обезбеђивала преко Секретаријата за комуналне и стамбене послове, а послове на реализацији изградње у име и за рачун града као титулара јавне својине инвеститора обављали би заједно са Дирекцијом – казао је Прелевић.

Образлажући Одлуку о усвајању предлога концесионог акта за поверавање обављања комуналне делатности јавног превоза путника на минибус експрес линијама на територији града, подсекретар Секретаријата за јавни превоз Миломир Видаковић казао је да се ради о наставку јавно-приватног партнерства који је у Београду био присутан и до сада, а на основу постојећих законских одредби, претходне студије оправданости, добијеног позитивног мишљења републичке комисије и Градског већа.