četvrtak, 11. oktobar 2018.

Do kraja godine konkurs za postavljanje stanica za javne bicikle

Na današnjoj sednici Skupštine grada usvojena je i Izmena Odluke o komunalnom redu, kojom se omogućava raspisivanje javno-privatnog partnerstva za postavljanje stanica za javne bicikle na teritoriji grada Beograda.

Kako je obrazložio zamenik gradonačelnika Goran Vesić, osnovni deo Odluke o komunalnom redu tiče se usklađivanja sa Zakonom o prekršajima, tako da je ova odluka precizirana u cilju lakšeg postupanja prema onima koji krše komunalni red. 

– Amandman se odnosi na korišćenje stanica javnih bicikala na javnim površinama. Mi ćemo do kraja godine raspisati konkurs za postavljanje stanica za javne bicikle na teritoriji grada Beograda. Da bismo došli do toga, mi smo u proteklom periodu uradili puno toga od promene urbanističkih planova definisanja stanica. Predviđeno je da bude 150 stanica i nadam se da ćemo naći partnera koji će ući u taj posao sa nama, te da će Beograd kao i većina drugih velikih gradova dobiti javne bicikle – istakao je Vesić.

On je precizirao da će bicikli biti i električni, s obzirom na konfiguraciju Beograda, ali i obični, pa će Beograđani moći da biraju.  

– Planirali smo da u naredne četiri godine izgradimo skoro 120 kilometara biciklističkih staza, a postavljanje stanica za javne bicikle i njihovo korišćenje će nas naterati da to radimo brže. Usvajanjem ove odluke, mi ćemo bez problema moći da krenemo u raspisivanje javno-privatnog partnerstva za ovu vrstu delatnosti – rekao je zamenik gradonačelnika.

Govoreći o Odluci o dopuni Odluke o Gradskoj upravi, v.d sekretara za upravu Nikola Prelević istakao je da će se u delu koji se odnosi na delatnost Sekretarijata za komunalne i stambene poslove doprineti celishodnijem i delotvornijem ostvarivanju poslova u Gradskoj upravi po pitanjima vezanim za izgradnju i rekonstrukciju objekata javne namene.

– Grad Beograd je osnovao javno preduzeće za uređivanje, upotrebu, unapređivanje i zaštitu građevinskog zemljišta kao dobra od opšteg interesa i obezbeđivanje uslova za izgradnju javnih objekata od značaja za Grad Beograd. Imajući u vidu iskustvo, kadrovski i tehnički kapacitet koji poseduje Direkcija za građevinsko zemljište, razmatralo se pitanje o mogućnosti da se poslovi koji se odnose na izgradnju i rekonstrukciju objekata javne namene realizuju preko pojedinačnih programa, čija bi se realizacija ostvarivala zajedno sa Direkcijom za građevnsko zemljište i izgradnju Beograda. Sredstva bi se obezbeđivala preko Sekretarijata za komunalne i stambene poslove, a poslove na realizaciji izgradnje u ime i za račun grada kao titulara javne svojine investitora obavljali bi zajedno sa Direkcijom – kazao je Prelević.

Obrazlažući Odluku o usvajanju predloga koncesionog akta za poveravanje obavljanja komunalne delatnosti javnog prevoza putnika na minibus ekspres linijama na teritoriji grada, podsekretar Sekretarijata za javni prevoz Milomir Vidaković kazao je da se radi o nastavku javno-privatnog partnerstva koji je u Beogradu bio prisutan i do sada, a na osnovu postojećih zakonskih odredbi, prethodne studije opravdanosti, dobijenog pozitivnog mišljenja republičke komisije i Gradskog veća.