четвртак, 16. мај 2019.

Скупштина града донела сет одлука о заштити културно-историјских целина

Градски одборници усвојили су сет одлука које се, како је образложио заменик градоначелника Горан Весић, односе на заштиту културно-историјских целина Београда. 

Усвојене су допуне Одлуке о комуналној инспекцији, измене и допуне Одлуке о постављању тезги и других покретних привремених објеката на територији града, измене и допуне Одлуке о постављању баште угоститељског обејкта, измена и допуна Одлуке о постављању привремених објеката на територији града, као и измена и допуна Одлуке о промени оснивачког акта јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за град „Београдска тврђава”.

– Ради се о Доситејевом лицеју, подручју Кнез Михаилове улице, Топчидеру, Косанчићевом венцу, Скадарлији и Светосавском платоу, који је у поступку проглашења за културно-историјску целину. Они ће бити под надлежношћу „Београдске тврђаве”, која ће водити рачуна о томе какве баште тамо могу да буду постављене, какви сунцобрани, где баште смеју да се поставе, како ће се реконструисати фасаде, какве рекламе смеју да се постављају, а све то како би ове историјске целине биле очуване не само због туриста већ и због свих нас – истакао је Весић.

Он је подсетио да је до сада у Београду реконструисано више од 140 фасада, да су у току радови на још 70 у Земуну, као и на фасадама у Бранковој улици и другим локацијама.

На даншњој седници усвојене су и одлуке о допуни одлуке о локалним административним таксама, отписивању потраживања према Институту „Гоша” и „Хидротехници”, као и Решење о давању сагласности на коначни нацрт јавног уговора о јавно-приватном партнерству са елемнтима концесије у обављању комуналне делатности јавног превоза путника на минибус експрес линијама на територији града.