Пореске пријаве

Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину физичких лица (од 2019. године)

Пореска пријава о утврђеном порезу на имовину правних лица (од 2019. године)

Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину (од 2019. године)

Образац пријаве за утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине (до 01.03.2019. године)

Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину физичких лица (од 2014. до 2018. године)

Пореска пријава о утврђеном порезу на имовину правних лица (од 2014. до 2018. године)

Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину (од 2014. до 2018. године)

Правилник о начину подношења пореске пријаве за порезе на имовину преко јавног бележника

Пореска пријава за имовину физичких лица (до 2013. године)

Пореска пријава за имовину правних лица (до 2013. године)

Образац пријаве за утврђивање локалне комуналне таксе

Списак основне документације за подношење пријаве

  
  Корисни линкови