петак, 10. новембар 2017.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 15/17, партија 1

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

објављује

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
за јавну набавку број 15/17 – Колонијална роба обликована у 9 партија, за партију 1 - Основне животне намирнице

Одлука

Документација везана за јавну набавку