петак, 17. новембар 2017.

Секретаријат за опште послове

Обавштење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку број 41/17, за партију 2

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ
 за јавну набавку број 41/17 – Тонери за потребе Градске управе, обликовану по партијама, партија 2

 

Обавештење

Документација везана за јавну набавку