петак, 8. децембар 2017.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење „ТЕЛЕНОР” д.о.о.

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА 
Сeкретаријат за заштиту животне средине
Београд, 27. марта 43-45

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

Предузеће „ТЕЛЕНОР“ д.o.o. из Београда, Омладинских бригада 90, као носилац пројекта, поднело је Секретаријату за заштиту животне средине захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта базне станице мобилне телефоније „БГ КОТЕЖ 2“, постављене на пословном објекту, у улици Велетинска 5Д, на подручју градске општине Палилула у Београду.
Позива се заинтересована јавност да изврши увид у садржину захтева у Секретаријату за заштиту животне средине, 27. марта 43-45, соба 510а, V спрат, радним данима од 10 до 12 часова.
Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 18. децембар 2017. године.
Обавештење се објављује на основу члана 10. ст. 1. и 2. и члана 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04 и 36/09).