четвртак, 7. децембар 2017.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јн 46/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

Краљице Марије 1

објављује

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за поступак јавне набавке број 46/17 – Резервни делови за радне станице, рачунарску опрему и фарму сервера

Обавештење

Документација везана за јавну набавку