петак, 23. фебруар 2018.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 1/18

На основу чл. 55, 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

ГРАД БЕОГРАД
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки
ул. Краљице Марије бр. 1/7

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга број 1/18 – Организовање службених путовања у земљи и иностранству, ради размене искуства и унапређење знања из области јавних набавки

Позив и документација везани за јавну набавку