petak, 23. februar 2018.

Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 1/18

Na osnovu čl. 55, 57. i 60. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 124/12, 14/15 i 68/15)

GRAD BEOGRAD
Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki
ul. Kraljice Marije br. 1/7

objavljuje

POZIV
za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti usluga broj 1/18 – Organizovanje službenih putovanja u zemlji i inostranstvu, radi razmene iskustva i unapređenje znanja iz oblasti javnih nabavki

Poziv i dokumentacija vezani za javnu nabavku