понедељак, 13. август 2018.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о обустави поступка за јавну набавку 22/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
за јавну набавку број 22/18 - Радови на системима климатизације писарнице на Тргу Николе Пашића 6

Обавештење

Документација везана за јавну набавку