среда, 15. август 2018.

Секретаријат за инвестиције

Одлука о измени уговора за јавну набавку број 3/17

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15),

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за инвестиције
Трг Николе Пашића 6

доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА
за јавну набавку број 3/17 – Израда техничке документације уређења саобраћајнице Краљице Марије, 27. марта, Џорџа Вашингтона и Цара Душана у постојећој регулацији с припадајућом инфраструктуром

Одлука

Документација везана за јавну набавку