среда, 22. август 2018.

Секретаријат за заштиту животне средине

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 6/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за заштиту животне средине

објављује

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
за јавну набавку број 6/18 – Извођење унутрашње гасне инсталације са гасним генератором и топловодном и електро-инсталацијом ради прикључења објекта ОШ „Јајинци” на дистрибутивни систем природног гаса

Одлука

Документација везана за јавну набавку