среда, 22. август 2018.

Секретаријат за опште послове

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 26/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОДЛУКУ О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
за јавну набавку број 26/18 – Израда пријемних штамбиља, печата, факсимила и жигова за потребе Градске управе града Београда

Одлука

Документација везана за јавну набавку