среда, 22. август 2018.

Секретаријат за опште послове

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 51/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
за јавну набавку број 51/18- Услуга одржавања података о геореференцираној адресној бази града Београда

Одлука

Документација везана за јавну набавку