четвртак, 23. август 2018.

Секретаријат за инвестиције

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 17/18

У складу са чланом 116. став 1. а у вези са чланом 112. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/15),

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДA БЕОГРАДA
Секретаријат за инвестиције

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за јавну набавку број 17/18 – Извођење радова на санацији фасаде V београдске гимназије

Обавештење

Документација везана за јавну набавку