петак, 24. август 2018.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 57/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 57/18 – Закуп сала за спортске активности – рекреацију радника Градске управе

Позив и документација везани за јавну набавку