уторак, 28. август 2018.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 21/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 21/18 – Штампачи и скенери, обликовану по партијама

Позив и документација везани за јавну набавку