utorak, 28. avgust 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 21/18

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za opšte poslove

objavljuje

POZIV
za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 21/18 – Štampači i skeneri, oblikovanu po partijama

Poziv i dokumentacija vezani za javnu nabavku