четвртак, 30. август 2018.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 54/18

 На основу чл.116. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

обjављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за  јавну набавку у отвореном поступку 54/18 - Услуга чишћења канала за вентилацију и климатизацију пословног објекта Градске управе у ул. Краљице Марије бр. 1

Обавештење

Документација везана за јавну набавку