петак, 31. август 2018.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 61/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 61/18 - Извођење спољних радова на објектима Градске управе

Позив и документација везани за јавну набавку