понедељак, 3. септембар 2018.

Канцеларија за младе

Позив за подношење понуда за јавну набавку број Н -7/18

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА
Канцеларија за младе

27. марта 43-45, Београд

објављује

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности услуга број Н-7/18 – школа рачунара

Позив и конкурсна документација